Aruba en kansen jeugd

Aruba en kansen voor de jeugd

Aruba is een mooi Caribisch eiland waar toerisme een belangrijke bron van inkomsten is. Muziek hoort bij de traditie van het eiland en daarom is het ook zo belangrijk deze traditie voort te kunnen zetten.

Aan de andere kant zien we veel sociale problemen in o.a. de opvoeding, (mishandeling en verwaarlozing) bij de kinderen. Kinderen missen vaak de kansen om hun talenten te benutten en komen op het slechte pad. Daarnaast heerst er een hoge (jeugd)werkloosheid.

De overheid van Aruba richt zich dan ook vooral op de vorming van jongeren; een verandering in het onderwijs wordt gezien als het krachtigste wapen voor verandering binnen de samenleving.

In samenwerking met de Minister van Justitie Nederland, de Minister van Justitie van Aruba en de Minister van Onderwijs van Aruba is er nu de kans ontstaan dat ook op Aruba het geweldige project van het Leerorkest kon starten.

Aruba is een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden dat behoort tot de voormalige Nederlandse Antillen. De hoofdstad Oranjestad is de grootste plaats in het eilandgebied. Het eiland ligt in de Cara√Įbische Zee, vlak voor de kust van Venezuela. Op het eiland wonen ongeveer 150.000 inwoners.

Menu