Visie en doelen

Introductie van het Leerorkest op Aruba

Op Aruba speelt van oorsprong muziek een heel belangrijke rol in de cultuur. Op de scholen zijn de creatieve vakken zoals kunst en muziek echter op de laatste plek gekomen en hecht men tegenwoordig meer belang aan taal- en rekenlessen. Het initiatief dat Leerorkest Nederland een aantal jaren geleden nam, en inmiddels ook naar de Caribische eilanden heeft gebracht, wil hier verandering in brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat creatieve vakken zoals samen muziek maken nét zo belangrijk zijn als leren rekenen, schrijven en lezen. Veel kinderen krijgen door hun thuissituatie vaak de kans niet om muzieklessen te volgen en/of een instrument te leren bespelen. De Stichting Leerorkest Aruba wil hier heel graag verandering in brengen en heeft samen met het Leerorkest Nederland een begin gemaakt hiermee op Aruba. Het Leerorkest brengt zo de ‘muziekschool’ in de klas!

Een muzikaal én sociaal project

Leerorkest Aruba heeft als doel om alle kinderen in Aruba de kans te geven om te leren op een muziekinstrument te spelen, tijdens en na schooltijd.
Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat samen muziek maken niet alleen leuk is, maar ook heel goed voor de totale ontwikkeling van kinderen. Zo leren ze om samen te werken, meer zelfvertrouwen op te bouwen, maar daarnaast wordt ook hun creativiteit opgewekt, leert hun brein andere verbindingen te maken en leren ze op een positieve manier naar elkaar te luisteren, met elkaar rekening te houden en elkaar te helpen.

‘Van muziekonderwijs is aangetoond dat het een positieve invloed heeft op het IQ, op de leerprestaties, op woordanalyse en op fonologische vaardigheden. Ook is er voorlopig bewijs dat muziekonderwijs het leren van vreemde talen kan vergemakkelijken.’

Citaat uit het hoofdstuk ‘De waarde van kunsteducatie. Beweringen en bewijzen’ (Ellen Winner, Stéphan Vincent-Lancrin).

Laagdrempelige structuur

Door een Leerorkest te introduceren in de scholen, kunnen we een laagdrempelige structuur binnen de scholen opzetten zodat alle kinderen een kans krijgen hun muzikale talenten te ontdekken en ontplooien. Het voordeel is, dat de lessen in het begin tijdens schooltijd zullen plaatsvinden.

Door de Covid-19 pandemie heeft het Leerorkest niet stilgezeten, maar op ene creatieve manier nagedacht hoe we alle kinderen op Aruba toch muziek kunnen blijven aanbieden.

Kinderen krijgen nu wekelijks een online les Algemene Muzikale Vorming van een gedreven muziekdocent.

Op onze pilotscholen wordt er in het tweede leerjaar/ groep 4 gestart met de online Algemene Muzikale Vormingslessen en in de derde klas / groep 5 wordt er uitgebreid naar de methode van het Leerorkest: samen op instrumenten spelen in een echt orkest!

Op de andere scholen wordt er gestreefd om alle kinderen vanaf het kleuteronderwijs tot de zesde klas/ groep 8 online Algemene Muzikale Vorming aan te bieden.

Kinderen leren op een speelse en snelle manier om viool, cello, trompet, trombone, dwarsfluit of klarinet te leren spelen en vervolgens samen te spelen in een klas-orkest!

De organisatie van het Leerorkest op Aruba is in handen van de lokale organisatie Stichting Leerorkest Aruba (oprichting: oktober 2019).

Menu