Op de basisschool

Muziekles in de klas

Op de basisschool

Op Aruba zijn drie grote schoolbesturen, namelijk DPS ( Dienst Publieke Scholen), SKOA ( Stichting Katholiek Onderwijs Aruba ) en SPCOA ( Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Aruba ), en daarnaast nog een aantal kleinere schoolbesturen.

In totaal zijn er op Aruba ongeveer 41 reguliere basisscholen. Het doel van het Leerorkest Aruba is op een dag op alle basisscholen het Leerorkest te kunnen introduceren.

Leerorkest Aruba is op 23 september 2019 gestart met een pilot op vier basisscholen (drie van SKOA en 1 van DPS ).

Vanwege de uitdagingen van het Corona-virus, is ervoor gekozen om in het schooljaar 2020-2021 te starten met online lessen in algemene muzikale vorming. Mochten de scholen (tijdelijk) gesloten worden, dan kunnen deze lessen in ieder geval voortgezet worden binnen het thuisonderwijs.

In het schooljaar 2020-2021 is de pilot van het Leerorkest dan ook verder gegaan met vijf  basisscholen van de verschillende schoolbesturen op Aruba, waar in de tweede klassen is gestart met de online lessen in algemene muzikale vorming.

We zijn van mening dat kinderen die een goede basis muzikale vorming hebben, sneller op de instrumenten leren spelen.

Op twee van deze pilotscholen is er daarnaast ook gestart met de instrument lessen in de derde klassen.

De schoolhoofden en leerkrachten zijn superenthousiast dat er eindelijk weer muziekles komt op school en wel in de vorm van een Leerorkest!

 

 

Menu