Financiering en sponsors

Financiering en sponsors

Voor de start van het Leerorkest op Aruba is er financiering gekregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Nederlandse ministerie voor Justitie en Veiligheid.

De instrumenten worden geleverd door Stichting Instrumentendepot Leerorkest in Amsterdam.

Daarnaast heeft Rotary Aruba een donatie gedaan van een aantal muziekinstrumenten, alsook de Dienst Publieke Scholen.

De toekomstvisie van Leerorkest Aruba is om een structurele financiering te creëren, voor de muziekdocenten, voor de aanschaf van instrumenten, voor de reparatie van bestaande en gedoneerde instrumenten en voor een eigen (structurele) opslagplaats voor materialen en instrumenten.

Deze structurele muziekonderwijsinfrastructuur zorgt er voor dat de volledige ontwikkeling en het versterken van de eigen kracht van het kind centraal staat.

Helpt u mee om het Leerorkest op Aruba uit te bouwen? Neem contact met ons op. Bedankt!

Menu